Tuyển dụng 20 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Bình Dương trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 20 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Bình Dương trong tháng 10/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
4. Engineering Project Manager Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thép Lá Mạ Sóng Thần
5. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Thép Lá Mạ Sóng Thần
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Long I
6. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Minh Long I
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Bình Dương] Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Minh Long
9. Quản Lý Dự Án Công Ty TNHH Minh Long
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX-TM B&H
10. Nhân Viên Kế Hoạch Tổng Hợp Ngành Gỗ Công Ty TNHH SX-TM B&H
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
AKZONOBEL VIETNAM
11. Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (Area Project Sales Manager) AKZONOBEL VIETNAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Du Lịch Bách Tùng
12. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Du Lịch Bách Tùng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hạo Phương
13. Nhân Viên Dự Án Công ty TNHH Hạo Phương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
14. Giám Đốc Khối Pháp Chế - Pháp Lý Dự Án Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  40 - 60 triệu VNĐ
Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
15. Phó Phòng Kế Hoạch (Assistant Planning Manager) Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô tô Tín Phát
16. Nữ Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô tô Tín Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  4 - 9 triệu VNĐ
MegaCEO Group
17. Quản Lý Dự Án Bán Hàng (Project Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
18. Quản Lý Dự Án (Project Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  27 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
19. Chuyên Gia Điều Phối & Báo Cáo (Coordinating & Reporting Specialist) Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
20. [Bình Phước] Nhân Viên Kế Hoạch Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  24/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Chat