Tập Đoàn Tài Chính Shinhan

Tập Đoàn Tài Chính Shinhan

Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
Shinhan Financial Group Co. Ltd. (SFG), as the first Korea’s privately established financial holding company in Korea. It was established on the basis on Shinhan Bank, Shinhan Capital and Shinhan Investment Management. The business strategy of Shinhan Financial Group is to provide customer with various, convenient and satisfactory services through its efficient and specialized distribution (banking business) and manufacturing (non-banking business). Furthermore, it is continuously making efforts to diversify business lines as well as adapt most innovative financial technology to become a leading financial group globally.

Thông tin liên hệ

  • So 2 duy tan,cau giay,ha noi
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 9 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo