Small Bay - Beer and Seafood

Small Bay - Beer and Seafood

Nhà hàng
Located in the most famous walking street in Saigon, our restaurant serves brewed beers and amazing seafoods.

Thông tin liên hệ

  • 70 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (1.141,04 km) Thành phố Hồ Chí Minh 700000
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Tạo CV / Resume