SAI Digital

SAI Digital

Công nghệ thông tin, Quảng cáo/Marketing/PR
SAI Digital is an international digital consulting agency. We focus on delivering better customer engagement and ecommerce experiences using SAP Hybris.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 8 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2015

Top Emerging IT Outsourcing Enterprises in Vietnam

2009

Establish SAI digital

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Parking, Medical, Miscellaneous allowance, Education support, Sports (e.g. Gym)

Bóng đá

Du lịch

Team building

Party

Tình nguyện

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo