Platfox LLC
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

Platfox LLC

Công nghệ thông tin
Platfox LLC
Platfox offers online retailers a suite of services that simplifies the process of running an online store

Thông tin liên hệ

  • Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang
  • https://platfox.com/
  • cán bộ/nhân viên

Được đánh giá

4.0 / 5

Lương thưởng & phúc lợi
80% Complete (danger)
Đào tạo & học hỏi
80% Complete (danger)
Sự quan tâm đến nhân viên
80% Complete (danger)
Văn hoá công ty
80% Complete (danger)
Văn phòng làm việc
80% Complete (danger)

Viết đánh giá về công ty

Thêm đánh giá


  • Đánh giá của bạn sẽ được ẩn danh
  • Giúp cho các ứng viên tìm việc hiểu rõ hơn về công ty
Tạo CV / Resume