OYO

OYO

Kinh doanh
OYO is the world’s fastest growing company & world’s 6th largest chain of operated hotels, homes, managed living and workspaces. Our portfolio comprises more than 23,000+ hotels in 800+ cities in 18 countries around the World

Thông tin liên hệ

  • Dreamplex 195, 195 Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District, HCM City
  • https://www.oyorooms.com/vn
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 24 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Tạo CV / Resume