Midas Creative

Midas Creative

Công nghệ thông tin
Founded in 2014 by a group of experienced and passionate people who love design, coding and business. Each individual who join Midas Creative shares the same vision and goals to create beautiful ideas, products and bring great services for our clients.
Whatever we do, we aim to deliver a good product to grow up your business.
We always welcome new challenges.

Thông tin liên hệ

  • B26 lô 20 Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
  • http://midas-creative.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 12 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2014

Công ty được thành lập

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Du lịch

Thể thao

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Tạo CV / Resume