Lecle Vietnam - Trang 2

Lecle Vietnam

Lecle Vietnam

Công nghệ thông tin
Lecle Vietnam is a global software house with locations in Korea, USA, Singapore, and Vietnam. We offer solutions that are best suited to our customers in an environment where diverse cultures and technologies combined.

Thông tin liên hệ

  • Tòa nhà Saigon Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
  • https://lecle.co.kr/en.html
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 23 việc làm đã đăng - Trang 2 (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2017

Lecle Vietnam was established

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

- Benefits: follow labor rules, and more: party, sport activity, salary review, annual team building... - Healthcare for you and your family - Training opportunities

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo