Institution of American Education

Institution of American Education

Giáo dục/Đào tạo
The Institution of American Education (IAE) is founded on the principles of innovation, excellence and dedication to defining the way higher education is delivered in Vietnam, with track record of actively building, acquiring and managing full range of education level from English language training (ESL) to College level.

We apply the most advanced operating platform including internet and digital-based initiatives to all of our strategic investment to achieve the optimal level in operation.

We are led by the top thinkers both in academy and business, who are broadly acknowledged as the most influential innovators in education services development. Dedication to bring Vietnam’s education system to the next level, is the ultimate commitment of our leaders.

Currently, IAE has two (02) divisions:

English Center Division:
​IVYPREP
iSMART
College Division:
​ Western University (WU)
American Polytechnic College (APC)
Broward College (BC)
Vietnam Design Institute (ADS)
Saigon Polytechnic College (SPC)

Thông tin liên hệ

  • 60 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, 1 District
  • https://iae.edu.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 199 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Được đánh giá

4.0 / 5

Lương thưởng & phúc lợi
80% Complete (danger)
Đào tạo & học hỏi
80% Complete (danger)
Sự quan tâm đến nhân viên
80% Complete (danger)
Văn hoá công ty
80% Complete (danger)
Văn phòng làm việc
80% Complete (danger)

Viết đánh giá về công ty

Thêm đánh giá


  • Đánh giá của bạn sẽ được ẩn danh
  • Giúp cho các ứng viên tìm việc hiểu rõ hơn về công ty
Tạo CV / Resume