GHN Logistics

GHN Logistics

Giao thông vận tải/Thủy lợi, Xuất nhập khẩu/Ngoại thương
GHN Logistics provides integrated logistics solutions, including transportation, warehouse, fulfillment and delivery services for brands and retailers.
Launched in late 2017, GHN Logistics services capture customers’ growing demand to sell across online/offline channels and increase utilization rate in the existing logistics infrastructure. GHN Logistics currently operates truck network across all 63 provinces and fulfillment services in 3 major hubs (Hanoi, Danang, HCMC).

Thông tin liên hệ

  • 7/28 Thành Thái, Quận 10, HCMC
  • https://scommerce.asia/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 8 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo