Furama Resort Đà Nẵng

Furama Resort Đà Nẵng

Khách sạn
Furama is a premier base for exploring one of Asia’s most exciting new destinations. Just a short drive from Danang lay four UNESCO-listed World Heritage Sites.

Thông tin liên hệ

  • Vo Nguyen Giap St., Khue My Ward, Ngu Hanh Son Dist., Danang City, Vietnam.
  • http://furamavietnam.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 51 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo