Furama Resort Đà Nẵng

Furama Resort Đà Nẵng

Khách sạn
Furama is a premier base for exploring one of Asia’s most exciting new destinations. Just a short drive from Danang lay four UNESCO-listed World Heritage Sites.

Thông tin liên hệ

  • Vo Nguyen Giap St., Khue My Ward, Ngu Hanh Son Dist., Danang City, Vietnam.
  • http://furamavietnam.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 52 việc làm đã đăng - Trang 4 (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Được đánh giá

4.0 / 5

Lương thưởng & phúc lợi
80% Complete (danger)
Đào tạo & học hỏi
80% Complete (danger)
Sự quan tâm đến nhân viên
80% Complete (danger)
Văn hoá công ty
80% Complete (danger)
Văn phòng làm việc
80% Complete (danger)

Tạo CV / Resume