Elsa Speak

Elsa Speak

Giáo dục/Đào tạo
ELSA is your English Language Speech Assistant. ELSA helps you practice your English pronunciation and speak like a native speaker!

Thông tin liên hệ

  • 453/123 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
  • https://elsanow.io/vi/home
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 34 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo