Elsa Speak - Trang 1

Elsa Speak

Elsa Speak

Giáo dục/Đào tạo
ELSA is your English Language Speech Assistant. ELSA helps you practice your English pronunciation and speak like a native speaker!

Thông tin liên hệ

  • 453/123 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
  • https://elsanow.io/vi/home
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 34 việc làm đã đăng - Trang 1 (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo