DUKE HEALTHCARE

DUKE HEALTHCARE

Y tế
Tập Đoàn Y Tế Đa Khoa Quốc Tế hàng đầu tại Việt Nam.
Có nhiều Hệ Thống Bệnh Viện, Phòng Khám trên cả nước

Thông tin liên hệ

  • 17 Bà Huyện Thanh Quan Q.3
  • 50-100 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Hoạt động Team Building & Du Lịch Thưởng KPIs & Bonus

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo