Cuisine Viet Restaurant
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

Cuisine Viet Restaurant

Nhà hàng, Khách sạn
Welcome to Cuisine Viet Restaurant!!! At Cuisine Viet our vision is to become one of Vietnam’s leading restaurant brands serving modern Vietnamese cuisine with high quality and innovative ideas but never forgetting the roots and value of true and authentic Vietnamese cooking. Our aim is to build a great reputation in the hospitality and restaurant trade. To help lead the way in creating inspirational dishes which keep true to Vietnamese cooking embodying the five elements of metal, wood, fire, water and earth that underpin Vietnamese food.

Thông tin liên hệ

  • 80 Mamay - Hoankiem - Hanoi
  • https://cuisine-viet.com/
  • 50-100 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 38 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo