Công ty TNHH Việt Liên Kết

Công ty TNHH Việt Liên Kết

Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • 43 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 100-200 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2016

2009

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Team building

Du lịch

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo