Công ty TNHH Truyền Số Liệu Lotte Việt Nam

Công nghệ thông tin

Công ty TNHH Truyền Số Liệu Lotte Việt Nam là một công ty chuyên về IT thuộc tập đoàn Lotte của Hàn Quốc. Là chi nhánh của công ty truyền số liệu lotte hàn quốc tại Việt Nam. Ngành nghề hoạt động: Cung cấp hệ thống mạng, PC, server, UPS, POS, Điện nhẹ cho các công ty thuộc tập đoàn lotte. Cung cấp IT và các gói đich vụ bảo trì bảo hành hệ thống.

Thông tin liên hệ

  • Paragon building, 10 floor, Unit 104-105, No.3 Nguyen Luong Bang Street, Tan phu Ward District 7, HCMC, Vietnam
  • lottedatacsr@gmail.com
  • http://www.ldcc.co.kr/en/
  • 0854136360
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 9 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2009

Công ty TNHH Truyền Số Liệu Lotte Việt Nam được thành lập

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Basic welfare policies - Social Insurance - Medical Insurance - Retirement Insurance, etc. Holidays - Legal weekends and holidays - Annual leaves, Sick leave, Maternity leave - Congratulations and condolences leaves, etc.

Bóng đá

Du lịch

Nghệ thuật

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo