Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đỉnh Cao
- Pinnacle Health Equipment Co.,ltd

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đỉnh Cao
- Pinnacle Health Equipment Co.,ltd

Kinh doanh
Our management team with more than 20 years working experience in pharmaceuticals and medical equipments will provide you best services in every aspect of your medical business in Vietnam.

The modern and effective distribution and supply chain systems will make sure your products are distributed to the right place at the right time throughout Vietnam.

Pinnacle Health Co., Ltd is a young company established in 2013 but our management team has more than 20 years experience in pharmaceuticals and medical equipment industry in Vietnam.

We provide full services in all types of medical firms, consiting of medical equipments, pharmaceuticals, OTC, cosmetics, consumer healthcare, etc. Our team helps you to develop business plan, provide distribution services, consult regulatory strategy and more in Vietnam market.

Thông tin liên hệ

  • 01 Bàu cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM
  • https://pinnaclehealth.com.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 15 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo