Công Ty TNHH Planday Viet Nam

Công Ty TNHH Planday Viet Nam

Công nghệ thông tin
Unlike spreadsheets, Planday helps you build an employee schedule faster by taking into account employee availability, payroll costs, and more.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2016

100,000 End Users World Wide Investment from Idinvest and Creandum

2014

Third Gazelle Award Office in the UK Investment from Creandum

2013

The Planday Employee Scheduling app became available for both iPhone and Androids phones

2011

Denmark's # 1 online work schedule system

2004

Founded

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Phúc lợi y tế xã hội

Thể thao

Party

Team building

Bóng đá

Du lịch

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo