CÔNG TY TNHH MTV SOFT ONE

CÔNG TY TNHH MTV SOFT ONE

Công nghệ thông tin
Softone là công ty con của Primarynet được thành lập ngày 10 tháng 2 năm 2003, Là doanh nghiệp có kinh nghiệm hơn 15 năm về chuyên môn Total IT Solution quản lý toàn bộ IT của khách hàng, từ tư vấn, thiết kế đến vận hành / quản lý cấu trúc cơ sở hạ tầng IT thông qua bí quyết kỹ thuật liên quan Network, chứng nhận / cấp phép và cấu trúc solution kiểm soát. SOFTONE là Công ty kinh doanh mảng Phát triển Solution, dịch vụ và thực hiện các dự án SI. Trụ sở chính đặt tại Hàn Quốc chuyên về mảng IT

Thông tin liên hệ

  • 278-280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà nẵng
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo