Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Châu Á
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Châu Á

Kinh doanh
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CHÂU Á Ngày hoạt động : 05/03/2010. Ngành nghề kinh doanh chính: phá dỡ, hoàn thành công trình xây dựng; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, sản xuất gỗ...

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2010

Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Châu Á được thành lập

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Du lịch

Team building

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo