Công ty TNHH Giải Pháp Hệ Thống Xanh ( Green System Solutions)

Công ty TNHH Giải Pháp Hệ Thống Xanh ( Green System Solutions)

Công ty TNHH Giải Pháp Hệ Thống Xanh ( Green System Solutions)

Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • 26 Le Quang Sung, Da Nang, Viet Nam
  • 50-100 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 7 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo