Công ty TNHH Giải Pháp Hệ Thống Xanh ( Green System Solutions)

Công ty TNHH Giải Pháp Hệ Thống Xanh ( Green System Solutions)

Công ty TNHH Giải Pháp Hệ Thống Xanh ( Green System Solutions)

Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 7 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo