Công ty TNHH Dsoft

Công ty TNHH Dsoft

Công nghệ thông tin
Tập tin về sức khỏe và sự tin tưởng của bạn.

Một phần của họ mang đến một số thứ khác nhau.

Chúng tôi đang ở trong tình trạng tuyệt vời, tuyệt vời

Và cam cam kết đồng với nhau

Thông tin liên hệ

  • phòng 12, nhà 8, công viên phần mềm Quang Trung
  • http://www.dsoft.software/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo