Công Ty TNHH Điện Tử Việt Hoa

Công Ty TNHH Điện Tử Việt Hoa

Kinh doanh
Since its founding in 1955, TOKO has made significant contributions to the electronic industry. We are an electronic component specialist and have always been a market leader. Specifically, for our core business of coil-related products, we have established development, production, and sales processes to satisfy our global customers and have continued to make technological advancements.

Thông tin liên hệ

  • Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Lô A1,P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu,Tp. Đà Nẵng
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo