CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BAMI BREAD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BAMI BREAD

Kinh doanh, Thực phẩm/DV ăn uống

Thông tin liên hệ

  • Tổ 5, phường Phúc Đồng
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 6 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo