Công ty TNHH ABB

Công ty TNHH ABB

Kinh doanh, Công nghệ thông tin
Công ty TNHH ABB (www.abb.com.vn) trực thuộc Tập đoàn ABB (www.abb.com), một trong những Tập đoàn kỹ thuật hàng đầu tiên phong về công nghệ số hóa. Tập đoàn ABB hoạt động trên khắp thế giới với hệ thống các công ty con trên 100 quốc gia với tổng số nhân viên lên tới 135,000 người. Được thành lập tại Việt Nam vào năm 1993, hiện nay ABB Việt Nam đã có gần 900 nhân viên làm việc trên khắp ba miền trong cả nước. Trụ sở chính và nhà máy biến thế được đặt tại Hà Nội, nhà máy sản xuất thiết bị điện cao thế và trung thế tại Bắc Ninh, và các văn phòng chi nhánh đặt tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 88 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2011

Opened Engineering Center to provide a high quality engineering package to customers and develop local competence.

2010

Opened a new branch in Bac Ninh with High Voltage and Medium Voltage factories.

2008

Transition to local business for Medium Voltage, High Voltage and Process Automation.

2006

Transition to local business for Discrete Automation & Motion, Low Voltage Products

2005

Started strategic drive for export from Hanoi plant.

2002

Converted JV into 100% of ABB capital, named ABB Ltd.

1997

Extended ABB JV license to include power transformers.

1996

Opened regional office in Da Nang city.

1994

Opened regional office in Ho Chi Minh City.

1993

Opened main office in Hanoi.

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

As one of the world‘s most global and dynamic companies, ABB is unique in its multicultural environment and truly collaborative attitude. We are committed to attracting and retaining dedicated and skilled people, by offering challenging roles, personal development and compelling opportunities to touch lives and improve communities. Joining ABB in Vietnam, you will have opportunity to work with great colleagues and have a work-life balance. We work 5 days a week (Mon – Fri, 8:00 AM – 16:30 PM) with lunch & transportation provided. We offer you 15 annual leave days per year at your starting and provide Health Insurance to your family members.

Du lịch

Câu lạc bộ

Team building

Thể thao

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo