Công ty SX-XNK Nam Thái Sơn Phương Bắc

Công ty SX-XNK Nam Thái Sơn Phương Bắc

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

  • Km 34+600, Quốc lộ 5, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương
  • http://www.namthaison.com.vn
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 11 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo