CÔNG TY PBNC

CÔNG TY PBNC

Khu chế xuất/Khu công nghiệp

Thông tin liên hệ

  • 900 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 9 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo