Công Ty Giải Pháp Phần Mềm ITG Việt Nam

Công Ty Giải Pháp Phần Mềm ITG Việt Nam

Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • 7th Floor, Bao Nong Thon Ngay Nay Building, E2 Lot Cau Giay, Duong Dinh Nghe St, Cau Giay Dist, Hanoi
  • http://www.itgvietnam.com/en/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 11 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo