Công Ty CP ô tô Việt Đông

Công Ty CP ô tô Việt Đông

Kinh doanh, Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng

Thông tin liên hệ

  • Tập thể xí nghiệp Vật tư vận tải Luyện Kim, Thị trấn Yên Viên
  • http://vietdongauto.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 5 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo