Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Sứ Trẻ

Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Sứ Trẻ

Quảng cáo/Marketing/PR
A broadcaster in Vietnam with media offerings spanning multi-media platform which includes television, interactive media, production, trading, branding, education, agencies.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 29 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2016

Yeah1 reached over a half of million forum members

2012

1 of the 5 channel for teen

2006

YEG was founded

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Salary, bonus and other benefit as provisions of company

Du lịch

Bóng đá

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo