Công ty Cổ phần Sa Ga

Công ty Cổ phần Sa Ga

Công nghệ thông tin
Sa Ga JSC was established since 2012 on the basis of who has extensive experience in consulting, design, supply, implementation and improvement in the field of telecommunications, information technology for many businesses and agencies gouvernment.

Thông tin liên hệ

  • 25/61 Nguyen Binh Khiem Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
  • https://www.sagajsc.com
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 9 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2012

Sa Ga JSC was established

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

- Work with entreprises product - Involving to full cycle project development - WIll be trained and leading by expert - Work with closed process development and strong collaborated fromm all team members

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo