Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tài Sản Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tài Sản Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tài Sản Việt Nam

Bất động sản
Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam (“VAD”) được thành lập ngày 12/6/2015, là một thành viên trực thuộc PVI Holdings, tiền thân của là Công ty Cổ phần Phát triển Việt Nam Xanh. Một số dấu mốc quan trọng: Năm 2015: Công ty được thành lập. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0106877873 đăng ký lần đầu ngày 12/06/2015. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VNĐ Năm 2016 Tháng 9/2016: Đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0106877873 thay đổi lần thứ 3 ngày 01/9/2016. Tháng 12/2016: Tăng vốn điều lệ thành công lên 500.100.000.000 VNĐ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0106877873 thay đổi lần thứ 4 ngày 13/12/2016.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 14 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Năm 2015

Công ty được thành lập.

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo