Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Hawking

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Hawking

Giáo dục/Đào tạo
Công ty cổ phần phát triển giáo dục Hawking là đơn vị dẫn đầu trong việc phát triển năng suất chất lượng thông qua các hoạt động ấp ủ, nuôi dưỡng, đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn tri thức về sáng tạo, quản trị của các tổ chức cũng như kỹ năng phát triển cá nhân categories

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 3 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2014

Công ty được thành lập

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Bóng đá

Du lịch

Câu lạc bộ

Team building

Thể thao

Nghệ thuật

Party

Tình nguyện

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo