Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

  • Khu Công nghiệp Tam Phước, Quốc lộ 51, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • http://www.ymyceramic.com.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 60 việc làm đã đăng - Trang 1 (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo