Công ty Cổ phần Công nghệ Vzota

Công nghệ thông tin

VZOTA, a privately held firm headquartered in Hanoi of Vietnam, has emerged as a rising leader in software development, software related services with a number of qualified software-engineers.We are specialized in Mobile Solutions, Software Solutions, New/High Technology Solutions, Customization & Maintenance and security services.

Thông tin liên hệ

  • Room 3A3, C6/D6 Cau Giay New Urban Area, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi
  • contact@vzota.com.vn
  • http://www.vzota.com
  • 0432727666
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2015

Founded Vzota Technology Joint Stock Company

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Salary, bonus and other benefit as provision of company

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo