Công ty Cổ phần công nghệ TITAN

Công ty Cổ phần công nghệ TITAN

Kinh doanh, Công nghệ thông tin
Titan Technology is a software outsourcing company that delivers leading solutions for foreign clients in many domains and industries. With comprehensive knowledge and experience of software development, combined with offshore cost benefits, we are able to deliver high-quality development services by minimizing costs and maximizing benefits to our clients. Founded on trust and an experienced, professional team, we have big ambitions through our vision and mission to provide the best service to our clients

Thông tin liên hệ

  • 60A Hoang Van Thu St, Ward 9, Phu Nhuan Dist, HCMC
  • https://www.titancorpvn.com/
  • 50-100 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2016

Công ty Cổ phần Công nghệ Titan tổ chức năm thứ 3 của sự phát triển và dịch vụ cho ngành công nghiệp CNTT Gia công phần mềm

2016

TeleVz được thành lập tại Austin, Texas (Mỹ) do Công ty Cổ phần Công nghệ Titan và một đối tác Mỹ

2013

Thành lập công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện.

Bóng đá

Du lịch

Team building

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo