Classic Fine Foods - Trang 1

Classic Fine Foods

Classic Fine Foods

Xuất nhập khẩu/Ngoại thương
We partner the world's best food producers to offer products that are of the highest quality and integrity enabling the creation of menus and recipes that will excite the most demanding of tastes.

Classic Fine Foods has operations in Hong Kong, Macau, China, Singapore, Japan, Malaysia, Indonesia, Korea, the Philippines, Thailand, Vietnam, United Arab Emirates, UK and France and is market leader in most of these markets.

Classic Fine Foods specialises in sourcing importation, storage, marketing and distribution of fine foods products. Our range includes: premium and niche dairy, meat, pastry, gastronomies, seafood, high quality perishables, condiments, pasta and dry products

Thông tin liên hệ

  • số 17 đường số 12 P.Bình An Q.2
  • http://www.classicfinefoods.com/about-us/cff-profile
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 36 việc làm đã đăng - Trang 1 (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Tạo CV / Resume