BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT JSC

BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT JSC

Kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Becamex Tower 230 Binh Duong Boulevard, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam
  • bwidjsc.com
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 24 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo