BAMBAM-FINEDDINING BAR

BAMBAM-FINEDDINING BAR

Nhà hàng
Bam Bam is a quintessential Bali inspired bar located on Nam Ky Khoi Nghia street, the very heart of Saigon, Vietnam. Taking inspiration from the lifestyle, culture & spirit of Bali, Bam Bam is slightly laid-back yet zestful and sophisticated through her minimalist tropical interiors & ambience.
Coming to Bam Bam, we hope you can have the brief yet needed retreat that you deserve – an invitation withdraw from the stresses of everyday life that a big, metropolis like Saigon can sometimes bring.

Thông tin liên hệ

  • Central Park Building, Level 3, 208 Nguyen Trai , District 1, HCMC, Vietnam
  • https://www.hypeasia.com.vn/portfolio-item/bam-bam/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 8 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo