Ba Na Hills Golf Club
Nhà Tuyển Dụng cao cấp

Ba Na Hills Golf Club

Kinh doanh
Ba Na Hills Golf Club features 18 holes at the foot of a towering mountain range less than 30 minutes’ drive from Danang, Vietnam’s fourth largest city. Set amongst one of the most impressive mountain ranges in the region, the multi award winning Championship golf course provides a balance of challenge, enjoyment and excitement to golfers of all levels and abilities.

Thông tin liên hệ

  • An Sơn, Hoà Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
  • http://banahillsgolf.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 37 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo