Atrium Hanoi Hotel

Atrium Hanoi Hotel

Khách sạn
Nestled in the centre of the Old Quarter is the Atrium Hotel. Its your home while you stay in Hanoi.

Thông tin liên hệ

  • 32 Đào Duy Từ str., Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
  • http://atriumhanoihotel.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 6 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo