Ashima Huỳnh thúc Kháng

Ashima Huỳnh thúc Kháng

Nhà hàng

Thông tin liên hệ

  • Tầng 6, tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Hà Nội
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo