Alphanam Group

Alphanam Group

Kinh doanh
Alphanam được thành lập vào năm 1995 với tư cách là một nhà thầu.Hiện tại, tập đoàn đang phát triển các dự án xuyên khắp Việt Nam.

Thông tin liên hệ

  • 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân (1,76 km) Hà Nội
  • https://www.alphanam.com.vn
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 35 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo