ABB Vietnam

ABB Vietnam

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

  • Km 9, National Road 1A, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam
  • https://new.abb.com/vn
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 24 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Tạo CV / Resume