Tuyển dụng 8 việc làm Quản Lý Sản Phẩm tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 8 việc làm Quản Lý Sản Phẩm tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Quận 1] Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
One Technology Corporation
2. Product Owner One Technology Corporation
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thuật Tương Lai
3. Nhân Viên Quản Lý Công ty TNHH Kỹ thuật Tương Lai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cạnh Xoắn Ốc
4. Swim.com Assistant Product Manager Công ty TNHH Cạnh Xoắn Ốc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Viscom
5. Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager - PM) Công Ty Cổ Phần Viscom
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH SCG Việt Nam
6. Chuyên Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Công ty TNHH SCG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần ELCOMPLUS
7. Chuyên Viên Giải Pháp Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần ELCOMPLUS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 35 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần ELCOMPLUS
8. Nhân Viên Triển Khai Công Ty Cổ Phần ELCOMPLUS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat