Trắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Công cụ đo lường tính cách dựa trên lý thuyết của Carl Jung về tư duy và tính cách, chỉ 5 phút để có được mô tả “chính xác đến kinh ngạc” về con người của bạn.
[Tìm hiểu thêm...]

JobsGO MBTI
wave
Cách thực hiện
  • Hãy chọn câu trả lời mà bạn cho là phù hợp hơn với bản thân mình
  • Chỉ đọc câu trả lời và chọn, bạn không nên cố gắng phân tích quá nhiều các lựa chọn này vì làm như vậy sẽ khiến kết quả của bạn kém chính xác
  • Đây là bài trắc nghiệm tính cách nên sẽ không có câu trả lời đúng hay sai
JobsGO MBTI

1. Tại một buổi tiệc, bạn sẽ:

2. Trong một cuộc thảo luận nhóm, bạn sẽ:

3. Xu hướng kết bạn của bạn như thế nào?

4. Trong thời gian rảnh, bạn thích:

5. Khi làm việc, bạn thích:

6. Khi cảm thấy căng thẳng, bạn sẽ:

7. Trong một cuộc trò chuyện, bạn sẽ:

8. Khi học một điều gì đó mới, bạn sẽ:

9. Khi bày tỏ suy nghĩ của mình, bạn sẽ:

10. Khi làm việc trong một nhóm, bạn sẽ:

11. Khi giải quyết một vấn đề, bạn thường hay dựa vào:

12. Trong một cuộc trò chuyện, bạn thích thảo luận về:

13. Khi lập kế hoạch, bạn sẽ:

14. Khi đánh giá thông tin, bạn sẽ chú ý nhiều hơn đến:

15. Khi tiếp nhận những thông tin mới, bạn sẽ:

16. Khi học một kỹ năng mới, bạn thích điều gì hơn?

17. Khi đưa ra quyết định, bạn sẽ:

18. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ:

19. Khi xem xét các lựa chọn, bạn sẽ:

20. Khi giao tiếp với người khác, bạn thích:

21. Khi đánh giá một vấn đề, bạn sẽ ưu tiên:

22. Khi bất đồng, bạn thường:

23. Khi đối mặt với một tình huống khó xử về đạo đức, bạn sẽ:

24. Khi đưa ra phản hồi, bạn sẽ:

25. Trong vai trò lãnh đạo, bạn sẽ ưu tiên:

26. Khi đứng giữa hai lựa chọn, bạn sẽ:

27. Trong hoạt động nhóm, bạn sẽ:

28. Khi đưa ra một quyết định khó khăn, bạn sẽ:

29. Khi giải quyết xung đột, bạn sẽ:

30. Trong quá trình ra quyết định, bạn sẽ:

31. Khi thực hiện một dự án, bạn sẽ:

32. Khi đến deadline, bạn sẽ:

33. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ:

34. Khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, bạn sẽ:

35. Khi phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ, bạn sẽ:

36. Trong không gian riêng của mình, bạn sẽ:

37. Xu hướng đưa ra một quyết định của bạn là?

38. Trong hoạt động quản lý nhóm, bạn sẽ:

39. Khi xem xét về sự thay đổi, bạn sẽ:

40. Khi tiếp cận một tình huống mới, bạn sẽ:

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!