Tìm việc Y Tế trong tháng 04/2020 (108 việc làm) - Trang 9

Vietstar Hunter
81. FECREDIT TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU NỢ QUA ĐIỆN THOẠI LƯƠNG CB 9TR2+ hoa hồng Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/06/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
82. Kiên Giang - Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
83. Cà Mau - Nhân Viên Kinh Doanh Dược Phẩm Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Cà Mau
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
84. [Hà Nội] Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Bệnh Viện - (Etc Kê Toa) Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
85. [Bắc Giang] Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
86. [Bắc Ninh] Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
87. [Lào Cai] - Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
88. [Thường Tín, Phú Xuân] - Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Chat