Tuyển dụng 275 việc làm Y Tế trong tháng 07/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 275 việc làm Y Tế trong tháng 07/2019 - Trang 7
Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III
61. Bác Sĩ Xét Nghiệm Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III
62. Bác Sĩ Mắt Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
63. Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TM DV & SX VIỆT TƯỜNG
64. Nhân Viên Điều Dưỡng CÔNG TY TNHH TM DV & SX VIỆT TƯỜNG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
65. Nhân Viên Nghiên Cứu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
66. Dược Sĩ Trung Học Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
67. Nhân Viên Định Hình Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinacare
68. Quản Lý Trình Dược Viên Etc , Otc Các Khu Vực Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinacare
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
69. Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm Thú Y Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
70. Chuyên Viên Quản Trị Lâm Sàng Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
71. Kỹ Thuật Viên Giải Phẩu Bệnh Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
72. Điều Dưỡng Phòng Khám Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
73. Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
74. BSCK Chẩn Đoán Hình Ảnh Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
75. Điều Dưỡng/Nữ Hộ Sinh/ Kỹ Thuật Viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
76. Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Lâm Sàng Và Kiểm Soát Nội Bộ Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
77. Bác Sĩ Chuyên Khoa Sản Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
78. Thư Ký Y Khoa Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
79. Giảng Viên Ngành Thú Y Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
80. Giảng Viên/Nghiên Cứu Viên Ngành Điều Dưỡng Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat