Tìm việc Y Tế trong tháng 04/2020 (108 việc làm) - Trang 7

Vietstar Hunter
61. FECREDIT TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU NỢ QUA ĐIỆN THOẠI LƯƠNG CB 9TR2+ hoa hồng Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/06/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
62. Kiên Giang - Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
63. Cà Mau - Nhân Viên Kinh Doanh Dược Phẩm Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Cà Mau
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
64. [Hà Nội] Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Bệnh Viện - (Etc Kê Toa) Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
65. [Bắc Giang] Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
66. [Bắc Ninh] Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
67. [Lào Cai] - Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
68. [Thường Tín, Phú Xuân] - Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Chat